Gods oog


Heer, U kent mij. U weet wat er diep binnenin mij is. U weet dat ik van U houd. Heer, sleur die mensen weg als schapen die geslacht gaan worden. Bewaar hen tot de dag van de slacht.

U zit achter het stuur en bent bijna op de plaats van bestemming. Nog even geeft u via uw mobiel een belangrijke mededeling door. Op dat moment merkt u in uw achteruitkijkspiegel een politieauto op. In een reflex neemt u uw voet van het gas, stopt u uw mobiel weg en doet u uw gordel om. Verhit bedenkt u een smoes voor het feit dat u uw identiteitspapieren niet bij u hebt. Bang denkt u aan de banden die u allang had moeten vervangen. O, als de agent u nu zou laten stoppen!

Stelt u zich eens voor: God zit u zo op de hielen dat u Hem kunt zien. Bliksemsnel zullen uw gedachten aan het malen gaan. Hoe was het toch met de laatste belastingaangifte? Met de echtelijke trouw? Met uw aanzien in de buurt? Met uw zakelijke praktijken? Met uw eerlijkheid?

Nu, God is werkelijk zo dicht achter u, alleen ziet u Hem niet. Hij ziet u echter wel.

Bedenk dat te allen tijde. Zie het als een kans dat God u niet zomaar uw gang laat gaan. Zorg ervoor dat u met Hem in het reine komt. Ga uw leven punt voor punt na. Belijd Hem al uw fouten en maak ze in de toekomst niet meer. Zo wordt uw leven nieuw, omdat God u in Christus alles vergeeft en bereid is u een onverwachte levenskwaliteit te geven. U hoeft dan niet meer bang voor Hem te zijn, maar kunt met blijdschap onder Zijn ogen leven.

Lieve God wilt u elke lezer zijn of haar uw liefde laten ervaren. Dat ze weten dat U er ook  voor hen  bent. Al kennen ze U nog niet. U kent ieder lezers heel goed.(Bron:hetgoedezaad)

Wat betekent witte donderdag en de voetwassing


Op Witte Donderdag, de dag van ‘het laatste avondmaal’, wordt in de christelijke kerk gedacht aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. In de nacht van Witte Donderdag wordt Jezus gevangen genomen en verhoord. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.

avondmaal

Vóór dat de maaltijd begint maakt Jezus nogmaals duidelijk machtsverhoudingen, meesterschap en slavernij in zijn visie niet kunnen bestaan. Het gaat hem om dienstbaarheid aan elkaar, om broederschap, waarbij iedereen telt. Hij demonstreert dat op een bijzondere wijze. In plaats van de slaven gaat hij zelf op zijn knieën en wast de voeten van zijn leerlingen. Die kijken raar op, want Jezus was toch hun meester. Een meester die de dingen op z’n kop weet te zetten. Meesters worden helpers.

Tijdens deze maaltijd wordt het Jezus duidelijk dat er iemand onder zijn vrienden is die hem verraden zal. Er zijn mensen die willen dat Jezus wordt opgepakt en gedood. Judas, één van de leerlingen zal hen daarbij helpen. Jezus vertelt dat allemaal tijdens de maaltijd.

Voetwas

JEZUS WAST DE VOETEN VAN DE LEERLINGEN

Jezus wist dat voor Hem de tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de Vader. Vóór de dag van het Paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. En Hij hield van hen tot aan het einde.

2 + 3 De duivel had Judas Iskariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. Jezus wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven. Hij wist dat Hij bij God vandaan kwam en nu weer naar God zou teruggaan. 4 Maar Hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleren uit en deed een linnen doek als schort om zoals een dienaar of een slaaf dat doet. 5 Hij goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die Hij om had. 6 Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei Simon tegen Hem: “Heer, wilt Ú mijn voeten wassen?” 7 Jezus antwoordde Hem: “Nu begrijp je nog niet wat Ik doe, maar later zul je het begrijpen.” 8 Petrus zei tegen Hem: “Geen sprake van! Ik wil niet dat U mijn voeten wast!” Jezus antwoordde hem: “Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.” 9 Simon Petrus zei tegen Hem: “Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!” 10 Jezus zei tegen hem: “Als je je gewassen hebt, hoef je alleen je voeten te wassen, want je bent al helemaal schoon. Jullie zijn schoon en zuiver, maar niet allemaal.” (Johannes 13:1-10)

Het Paasverhaal (2e deel)


JULLIE HOEVEN NIET BANG TE ZIJN!

De vrouwen waren bij de begrafenis van Jezus geweest. Ze hadden tegenover het graf gezeten toen Jezus vrienden zijn gestorven, in grafdoeken gewikkelde, lichaam daar hadden neergelegd. Maar nu zien ze alleen de grafdoeken nog liggen. Jezus is opgewekt uit de dood!

tomb

Ze verlaten de graftuin, verschrikt maar blij. Als ze op weg gaan naar de leerlingen van Jezus om hen de boodschap van de engel te vertellen, ontmoeten ze Jezus zelf. Hij leeft, Hij staat voor hen! Hij spreekt tot hen zoals Hij altijd gesproken heeft. Ook Hij zegt: “Jullie hoeven niet bang te zijn!” De vrouwen knielen voor de voeten van Jezus en aanbidden Hem.

Dit is het echte paasverhaal. De levende Jezus stuurt de vrouwen naar zijn vrienden in Jeruzalem. Ook zij zullen Jezus in levende lijve ontmoeten. En ook zij zullen het wonderlijke, maar ware verhaal weer verder vertellen. En nu, vele eeuwen later, heb ook jij het gehoord.

Het paasverhaal is een boodschap van hoop. Misschien vind je het wel lastig om erin te geloven, want de dood lijkt oppermachtig in deze wereld. Inderdaad lijkt dat zo, maar in werkelijkheid is God machtiger.

De dood heeft macht door het kwaad, de zonde, onze verkeerde daden. Maar God heeft zijn Zoon Jezus, gegeven die nooit kwaad heeft gedaan. Zo heeft Jezus de zonde en de dood overwonnen. Hij wil ook iedereen, die op Hem vertrouwt, eeuwig leven geven: leven dat nooit meer ophoudt in Gods toekomstige rijk van liefde, vrede en blijdschap. Daar mag je om bidden. Bidden, dat is spreken met God. Vraag het maar gewoon.(Bron:Traktaat)

Opgeruimd huis opgeruimd hoofd


Vroeger kon ik rustig tussen de troep zitten. Op de een of andere manier is dat in de loop der jaren veranderd. Ik vind het helemaal niet erg meer om met een emmer sop aan de gang te gaan. Lekker handen uit de mouwen en er tegenaan. Zo heb ik bij het eerste echte lentezonnetje de woonkamer helemaal onder handen genomen. Dus gordijnen gewassen, vloer helemaal schoongemaakt en alle opgestapelde troep van de winter weggegooid. Ik was aan het einde van de dag bekaf, maar het voelde echt heel goed: alles weer fris en schoon. Die voorjaarsschoonmaak van mijn moeder was zo gek nog niet.

(Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist.(Hebreeën 1:3)Mensen zijn zondaren omdat de mens zonder God leeft. Men wil niks over God weten. Precies zoals we ons huis opgeruimd en schoon maken. Zo wil God ook het hart van mensen schoonmaken reinigen en opruimen van alle zonden van  uit de wereld.

Wilt u ook uw hart laten schoonmaken en opruimen?

God houdt van zijn schepselen


De Heer doet helemaal niets. Hij doet niets goeds, maar Hij doet ons ook geen kwaad.'(Zefanja 1:12) Sommige mensen zien God als een goedige, hemelse grootvader, die je graag om je heen hebt, maar niet echt een rol speelt in het moderne leven. Ze geloven niet in Zijn macht of in zijn komende oordeel.

40

Er zijn mensen die het bestaan van God niet ontkennen, maar wel leven alsof God Zich niet in de mens interesseert. Ik kwam met een jonge student in gesprek die deze opvatting had. Ik vroeg hem of hij God als een God van kracht en wijsheid erkende. Hij bevestigde dat met de opmerking dat het universum en de schepping om ons heen dat bewijzen.

Ik vroeg hem of hij ook geloofde dat het verlangen naar kracht en wijsheid een drijfveer voor het handelen van de mens was, en of dit iets was wat hij van zijn Schepper gekregen had. Dat beaamde hij en ik vroeg verder:

Is er niet nog iets anders wat de mens in sterke mate motiveert?

Hij wist niet wat ik bedoelde.

Wat denk je van liefde? Kan die de mens er niet toe brengen iets te doen wat hij anders nooit zou doen, alleen uit liefde?

Weer beaamde hij het.

Zie je, ook deze bekwaamheid heeft de mens van God, zijn Schepper, gekregen. Maar hij kan ze alleen van een God gekregen hebben Die Zelf liefde is. Het was hem duidelijk en toen vroeg hij:

Hoe kun je iets van deze liefde ervaren? De Bijbel kende hij niet, maar hij was bereid om te luisteren toen ik hem verzen als Johannes 3:16 en andere liet zien. Hij nam ook een Johannesevangelie aan en beloofde het te lezen. Moge de Heere geven dat we elkaar in de hemel weerzien. (Bron:HetGoedeZaad)

Het Paasverhaal


JEZUS WAS GESTORVEN AAN HET KRUIS

Denk je ook wel eens: waar gaat dit nu eigenlijk over? Gaat dat over lente, eieren en lammetjes in de wei? Niet dus, al zijn dat wel leuke dingen. Als je niet weet waar Pasen over gaat, let dan nu goed op. Want dit is het echte paasverhaal.

Het verhaal begint droevig, 2 dagen na de begrafenis van Jezus van Nazareth. Hij was gestorven aan een kruis, bij de stad Jeruzalem. Zijn vrienden hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was. Maar met zijn dood leek het over en uit.

KOM, KIJK MAAR IN HET LEGE GRAF

Voor dag en dauw, op de eerste dag van de week, gaan enkele vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Dat graf was uitgehakt in een rots. Ze hebben geurige kruiden meegenomen op het dode lichaam van Jezus te verzorgen. Dan trilt plotseling de aarde! Het licht van de opkomende zon wordt even overstraald door een hemels licht.

Pas als de vrouwen in de buurt van het graf komen denken ze aan de zware steen voor de opening van de grafkamer. Tot hun verbazing zien ze dat die is weggerold. Op de weggerolde steen zit een engel, een hemels boodschapper van God.

De engel is als een bliksemflits naar de aarde gekomen en dat hemelse licht hebben de vrouwen gezien. Toen zijn voeten de aarde raakten heeft de grond getrild. Er waren soldaten die Jezus graf bewaakten, maar die zijn in doodsangst weggevlucht.

De engel spreekt vriendelijk tot de geschrokken vrouwen: Jullie hoeven niet bang te zijn!

Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is hier niet, Hij is opgewekt uit de dood zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk maar in het lege graf, Hij is hier niet meer. Daar is de plaats waar Hij gelegen heeft.(Bron:traktaat)

De ontferming van God


Daar riepen ze: “Jezus, Meester, help ons alstublieft!” (Lukas 17:13)

Melaatsheid is een ernstige ziekte die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd wordt.

Ze komt overeen met de hedendaagse lepra. Met deze lichamelijke ziekte karakteriseert God in de Bijbel de zonde(Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) en haar uitwerkingen op het leven van de mens.

Net als de melaatsheid is de zonde besmettelijk. We staan allemaal onder invloed van onze omgeving, maar we beïnvloeden ook anderen. Zo scheppen bijvoorbeeld mensen die God niet vrezen(geen ontzag hebben voor God), een sfeer van goddeloosheid.(men leeft zonder God).

De melaatsheid verbreidt zich door het lichaam. Zo is het ook met de zonde. In eerste instantie is ze alleen in de gedachten aanwezig, maar hoe snel komt ze niet tot daden!

De melaatse heeft geen hoop. In de tijd van de Bijbel was deze ziekte ongeneeslijk. Er was alleen uitzicht op de dood. De zondaar leeft zonder hoop en zonder God in de wereld, en vol angst voor wat na de dood volgt.

Vanwege besmettingsgevaar werden de melaatsen van de menselijke samenleving uitgesloten. Vergeleken met de zonde kun je zeggen: ze maakt eenzaam. De zondaar is van God gescheiden en het vertrouwen in mensen wordt vaak belemmerd door de aanklacht van het eigen geweten, dat zegt: Als ze eens zouden weten…!

Maar er is Iemand Die niet alleen de melaatsheid kon genezen, maar ook van de zonde kan reinigen: Jezus Christus. Van Hem wordt gezegd: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde en: Als u uw zonde belijdt: Hij is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid.

Trouwe en Lieve Vader in de Hemel, u nodigt de lezers uit tot een betere levensweg en het ervaren van ware vreugde en vrede.(Bron:hetgoedezaad)

Verlangen naar het paradijs


Zoals een hert hevig verlangt naar water,

zo verlang ik hevig naar U, God.(Psalm 42:2)Zoals het leven van een hert afhankelijk is van water, is ons leven afhankelijk van God. Mensen die Hem zoeken en ernaar verlangen Hem te leren kennen, vinden eeuwig leven.

Als mensen over paradijselijke toestanden spreken, bedoelen ze toestanden waarin de mens zonder verlangen gelukkig is. Dat tegenwoordig zulke toestanden niet voorkomen, weten we allemaal wel. Maar het verlangen daarnaar heeft ieder van ons al wel eens gehad. Ik bedoel nu echter niet gewoon het verlangen naar materiële welstand, maar naar een wereld waar je vrede in je hart en vrede met God hebt; waar je vergeving van zonde en troost in alle pijn kent, waar je een kind van de levende God bent en dagelijks Zijn zorg en liefde ervaart, waar je iedere dag gelukkig leeft en je ondanks alles toch op de hemel verheugt. (Kent u Jezus reeds)

God moest het eerste mensenpaar uit het paradijs verdrijven, omdat het Zijn gebod had overtreden en had gezondigd. (Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) Een weg terug was er niet. God zag de ellende waarin de mensen door de zonde waren gekomen en wilde hun meer geven dan de weg terug naar het paradijs. In Zijn liefde zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde, om aan het kruis van Golgotha het verlossingswerk voor ons te volbrengen. Zo leed de Heiland(redder’, ‘behouder’, ‘bevrijder’, ‘verlosser’) in de drie uren van duisternis onder de slagen van de heilige God voor onze zonden. Toen riep Hij (Jezus) uit: Het is volbracht! en stierf.(Bron:HetGoedeZaad)