KOM BIJ MIJ


MIJN HART IS ONRUSTIG TOTDAT HET RUST VINDT IN U.kom_bij_Mij
/ALLEEN BIJ GOD KRIJG IK RUST, ALLEEN HIJ KAN MIJ REDDEN. (Psalm 62:2)

Advertenties

Hoe hebben God ontvangen


HOE HEBBEN GOD ONTVANGEN

Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= ‘God redt’) noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Mattheüs 1:21/Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.

jezus_de_redder

Toen de engel bij Jozef kwam en hem over het Kind vertelde dat zijn vrouw Maria zou baren, noemde hij twee namen: Jezus en Immanuel (= God met ons). Deze door de Heilige Geest verwekte Zoon was en is God. Die als Mens tot ons is gekomen – een onverklaarbaar geheim.

Hoe hebben de mensen God ontvangen, toen Hij in de wereld kwam? Vanaf het begin was het leven van het Kind Jezus in gevaar. Koning Herodes wilde deze nieuwgeboren Koning van de Joden ombrengen. Toen de Heere Jezus ongeveer dertig jaar oud was en met Zijn openbare bediening begon, kwam de weerstand van de Joodse heersende klasse in beweging. Deze mensen haten Jezus, de Mens uit de hemel, en smeedden steeds nieuwe plannen om Hem gevangen te kunnen nemen en te doden. Gedurende deze tijd genas de Heere Jezus zieken, gaf Hij hongerigen te eten, onderwees Hij de onwetenden en deed Hij wonderen onder Zijn volk. God was echt met ons. Deze Persoon is ook Jezus, de Redder, Die aan het kruis moest sterven.

Deze offerdood voor zondige mensen wachtte Hem aan het eind van Zijn moeilijke leven en Hij wist het! Toen Hij daar hing en ontzaglijk leed, maakte God Hem, Die geen zonde kende, voor ons tot zonde en belaadde Hij Hem met onze zonden. Door Zijn offer verzoende Jezus Christus de zonden van iedereen die in Hem gelooft. Nu kan God vergeven en zondaars redden.

Kribbe en kruis horen bij elkaar. God werd Mens-het Kind in de kribbe-om uiteindelijk voor ons aan het kruis te sterven. Bron:hetgoedezaad

Redder


redder

REDDER

Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus (God redt) geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Mattheüs 1:21

Jezus betekent ‘Redder’. Jezus kwam naar de aarde om ons te verlossen, omdat wij onszelf niet kunnen redden van de gevolgen die de zonde met zich meebrengt. Het maakt niet uit hoe ‘goed’ wij zijn: wij hebben allemaal een zondige natuur en die kunnen wij niet uitschakelen. Alleen Jezus kan dat doen. Hij kwam niet om de mensen te helpen zichzelf te redden, Hij kwam om hun Verlosser te zijn van de macht en straf van de zonde. Dank Christus voor zijn dood aan het kruis voor jou zonden en vraag Hem of Hij voortaan leiding wil geven aan jouw leven. Je nieuwe leven begint op het moment dat je dit vraagt.

Gods bescherming


minicard-Onder-Gods-vleugels

GODS BESCHERMING

Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,

ben je helemaal veilig.

2 Ik zeg tegen de Heer:

“Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats,

zo veilig als in een burcht.

U bent mijn God. Ik vertrouw op U.” Psalm 91:1-2/ Bij de Heer ben ik veilige, hij is de allerhoogste God. Bij hem vind ik rust, hij is de machtige God. Daarom zeg ik tegen hem: U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik.

God is een toevlucht, een schuilplaats als we bang zijn. Het geloof van de schrijver in God als de beschermer zal hem door alle gevaren en angsten van het leven heen dragen. Dit moet een beeld zijn van ons vertrouwen…het verruilen van al onze angsten voor het geloof in Hem, hoe groot onze angst ook is.

Dank U Vader in de hemel u bent de schuilplaats waar we veilig en geborgen zijn wat onze omstandigheden ook mogen zijn.

Afgodsbeelden


Goðafoss waterval, een waterval in de rivier de Skjálfandafljót. Bekend vanwege het feit dat hier in het jaar 1000 de held Thorkelsson zijn afgodsbeelden in het woeste water gooide en zich bekeerde tot het christelijk geloof

water

AFGODEN

Over de afgodsbeelden zegt God: Ze hebben een mond, maar spreken niet.

Ze hebben ogen, maar zien niet.

Ze hebben oren, maar horen niet.

Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Psalm 115:5-6

Afgoden zijn menselijke maaksels, ze horen en zien niets, omdat ze helemaal niet bestaan. Daarom: wie tot God bidt, moet dat in de oprechte geloofszekerheid doen dat we met onze Schepper te maken hebben. Hij, aan Wie we ons hele bestaan te danken hebben, is ook in staat om op onze gebeden te reageren.

Veel mensen in Israël aanbaden afgoden, beelden van hout, steen of metaal. Zij waren trots op wat zij konden zien en minachtten wat zij niet konden zien. Vandaag de dag hechten wij vaak nog steeds meer waarde aan tastbare zaken (huis, kleding, bezit) dan aan ontastbare werkelijkheden (geestelijke groei, redding, geven aan armen, tijd doorbrengen met mensen van wie je houdt). Mensen die hun tijd alleen maar besteden aan deze tastbare dingen, zijn even dwaas en leeg als de afgoden zelf.

Jezus Christus de deur


Zoals gewoonlijk ging hij ook op deze herfstmorgen naar zijn werk. Zijn weg leidde hem langs de begraafplaats. Dat was niets bijzonders, maar vandaag joeg de wind wolken voort en daardoor bogen de bomen. Plotseling sloeg door een heftige windstoot de poort van de begraafplaats open. De jongeman schrok, zag de geopende poort en dacht ineens: Hoe is het als ze jou eens door deze poort dragen? Waar ga je dan naartoe?

dedeur

De volgende morgen stond de man op, waste en scheerde hij zich en luisterde hij met half oor naar de radio, toen het ‘woord van de dag” gesproken werd. Maar opeens spitste hij zijn oren. Was er sprake van een deur? Ja, van Jezus, Die gezegd had: ‘Ik ben de Deur’. Opnieuw kwam de vraag van gisteren naar boven: hoe is het , als ze jou door de poort van de begraafplaats dragen?

Nu hoorde hij het antwoord: Jezus Christus, Gods Zoon, getuigde: Ik ben de Deur, als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Deze Deur is echter niet als de poort van de begraafplaats de begraafplaats, waar je doorheen gedragen wordt. Om gered, dat wil zeggen geschikt voor de hemel te worden. Om gered, dat wil zeggen geschikt voor de hemel te worden, moet iedereen bewust en persoonlijk voor de hemel te worden, moet iedereen bewust en persoonlijk deze door God gegeven deur gebruiken. De mens moet in de redder geloven, zijn hele vertrouwen op Hem stellen, Die eens voor zijn zonden aan het kruis gestorven is. Alleen dan wordt hij gered en is hij voor eeuwig veilig bij God.

Jezus zegt: Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Johannes 10:9

Een straatlied


JezusZoon

EEN STRAATLIED

In de menigte van mensen die winkelen voor de Kerst, staat een groep jongeren aan de straatrand het volgende lied te zingen:

U staat hier op straat,

midden in de kerstwaanzin.

Geschenken en kleren –

Heeft dat dan werkelijk zin?

We staan hier en zingen

en voelen de leegte net als u.

We willen u iets zeggen,

luister toch maar kort naar ons.

Jezus is Gods Zoon,

Hij wacht op u.

U kunt Hem helemaal vertrouwen;

Hij stierf voor u.

Hoe kun je dat weten?

Vraagt u misschien, en terecht.

Dat geldt toch alleen voor vromen,

ben ik voor Hem niet te slecht?

Nee, u hoeft niet te denken

dat Jezus u niet hebben wil.

De Bijbel zegt het duidelijk:

wie Hem gelooft, komt bij het doel.

Zeg God toch u zonden

en hef u leven voor Hem op.

Hij wil u graag vergeven;

Hij wacht daar alleen op!

Jezus is Gods Zoon,

Hij wacht op u.

U kunt Hem helemaal vertrouwen;

Hij stierf voor u.

Ga daarom naar de grote wegen. Nodig iedereen die je daar ziet voor de bruiloft uit.’ Psalm 22:9☻Ga daarom nu het land in, en nodig iedereen uit die je tegenkomt.

Maria zal een zoon krijgen


matheus-1-21

Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= ‘God redt’) noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. (Mattheus 1:21)

Jezus betekent redder. Jezus kwam naar de aarde om ons te verlossen, omdat wij onszelf niet kunnen redden van de gevolgen die de zonde met zich meebrengt. Het maakt niet uit hoe goed wij zijn: wij hebben allemaal een zondige natuur en die kunnen wij niet uitschakelen. Alleen Jezus kan dat doen. Hij kwam niet om de mensen te helpen zichzelf te redden; Hij kwam om hun Verlosser te zijn van de macht en straf van de zonde. Dank Christus voor zijn dood aan het kruis voor jouw zonden en vraag Hem of Hij voortaan leiding wil geven aan jouw leven. Je nieuwe leven begint op het moment dat je dit vraagt.