GEBED OM MOED


Advertenties

Gedachten over de toekomst


Als mensen over de toekomst praten, komen ze meestal automatisch bij het einde, bij het sterven aan. Dit thema is voor veel mensen ongemakkelijk. Daarom zeggen ze: ik sta nu nog met beide benen stevig op de aarde. Mij interesseert het leven, niet de dood. Daarop antwoord ik meestal: juist, alleen zal de dag komen waarop je van de aarde verdwijnt, Wat dan? Een vaak gehoord antwoord daarop luidt: dan is alles voorbij! Treurig, maar waar! Of degene die zo praten, daar ook van overtuigd zijn, kan ik niet beoordelen. Ik betwijfel het echter. Jezus Christus zegt in de Bijbel dat er voor iedereen een leven na de dood is – of in de heerlijkheid bij God of op de plek van kwelling, ver van God. Maar zoiets kan de moderne mens niet geloven. Hij is te veel realist.

jezus-christus-redder

Of hij wil het niet geloven, omdat hij anders zijn leven moet veranderen? Daarom zegt hij: ik kan niet geloven wat in de Bijbel staat.

De Bijbel wijst degenen die de eeuwigheid ingaan zonder zich met God verzoend te hebben, op hun verschrikkelijke toekomst. Geen men kan iets aan zijn verleden veranderen, maar hij kan dat wat hem belast, oprecht aan God belijden. Dan wordt het hem vergeven, op basis van de kruisdood van Jezus Christus, Die gestorven is om onze schuld te verzoenen. Op deze manier kan ieder mens zijn leven voor God in orde brengen, om dan in geloof bezwaard de toekomst tegemoet te zien. Bron:HetGoedeZaad

Zo is ook Christus éénmaal gestorven. Hij heeft Zichzelf éénmaal geofferd om de straf voor de ongehoorzaamheid van de mensen op Zich te nemen. Als Hij voor de tweede keer komt, komt Hij niet meer om Zichzelf voor onze ongehoorzaamheid te offeren. Dan komt Hij om de mensen die op Hem vertrouwen voor hun redding, helemaal te bevrijden. Hebreeën 9:28

Echte vreugde


vreugde

ECHTE VREUGDE

Mensen die leven zoals U het wil,
zullen het zien en er blij over zijn.
Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn. (Psalm 69:33)

De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enige ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem (God) te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek God en leef zoals Hij voorschrijft en het echte vreugde zal je deel zijn.

Zorgvuldig plannen maken


Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen.” (Mattheus 6:34)

weeszorgvuldig

Toekomstplannen maken is welbestede tijd; zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verkeerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

Kent u God al. Zodat Hij de leiding over je leven kan gaan besturen. Je plannen aan Hem overgeven, omdat Hij uw levenspad heel goed kent. Meer dan uzelf.

Vrijgesproken door het woord


Maar het geloof spreekt op een heel andere manier vrij van schuld. Je hoeft er niet ver naar te zoeken. Je hoeft niet naar de hemel te klimmen om Christus op te halen. Je hoeft niet naar het dodenrijk af te dalen om Christus van daar te laten komen. Nee, je wordt vrijgesproken door het woord dat vlak bij je is. Namelijk in je mond en in je hart. Dat is namelijk het woord van geloof dat we aan de mensen vertellen. Romeinen 10:6-8

woord

Mensen hebben altijd naar God gezocht in dramatische ervaringen. In de hoop op een ervaring die hun leven totaal zal veranderen, reizen sommigen naar het andere einde van de wereld om een geestelijke leider te bezoeken. Maar Gods redding is binnen handbereik. Hij wil bij ons komen, waar wij ook zijn. Wij hoeven alleen maar op zijn aanbod te reageren en onze verlossing als een geschenk aan Hem aan te nemen.

God van genade de mensen hoeven u niet ver te zoeken. U bent dicht en overal aanwezig. U wacht dat ze U toelaten in hun persoonlijke leven. Dan ontvangen ze Uw licht, leven, vrede en rust. Amen

Zijn levensadem


deschepper

ZIJN LEVENSADEM

Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen. Genesis 2:7

Uit stof van de aarde wil zeggen dat er niets bijzonders is aan de chemische elementen, waaruit wij allemaal gemaakt zijn. Het lichaam is een levenloos omhulsel tot God het levend maakt met zijn levensadem. Als God zijn levensadem van ons wegneemt, wordt ons lichaam weer stof. Daarom komen ons leven en onze waarde van de Geest van God. Veel mensen scheppen op over wat ze bereikt hebben, alsof zij zich zelf die mogelijkheden hebben gegeven. Anderen voelen zich waardeloos, omdat ze niets hebben bereikt waarover ze kunnen opscheppen. Maar de realiteit is dat het leven en de waarde ervan komt van de God van de schepping. Hij kiest ervoor ons die mysterieuze en verbazingwekkende gave van het leven te geven. Schat het op zijn juiste waarde, dat doet Hij ook.

Vader van de schepper dank u wel voor het leven en al onze waarde dat van de Geest komt. Alles wat we op aarde mogen bereiken of presteren komt door U. Amen

Aardse rijkdom vasthouden


Want we hebben hier geen eigen stad, maar we kijken uit naar de stad die nog zal komen.(Hebreeën 13:14)

Gelovigen moeten zich niet te veel aan deze wereld hechten, want alles wat wij zijn of hebben, is maar tijdelijk. Dit is ook voor mensen die niet gelovig zijn, dat alles van tijdelijke aard is.

xxxx

Alleen onze verhouding tot God en onze (gelovigen) dienst aan Hem (God) is van waarde. Sla hier op aarde geen kostbaarheden op, maar bewaar die in de hemel.

Iedereen die zich vasthoudt aan alle rijkdom hier op aarde zal verloren gaan. Gelovigen kijken uit naar de toekomst in de hemel.

Kijkt u ook uit naar de toekomst naar de hemel of houdt u zich zeer vast aan alle rijkdom van deze wereld. Er is een andere weg die u naar de hemel wilt leiden.

Alle Rijkdom behoort God toe. Omdat Hij de Schepper is van alles op deze aardbol.

Maar kort hier


dehemel

MAAR KORT HIER

Een postbode in Amerika liep door de sneeuw naar het huis van de Flemmings. Hij bracht hun een brief van hun zoon, die net zijn legeropleiding in het zuiden van het land had afgemaakt. Waarschijnlijk zal hij snel op een andere plaats in dienst steld worden, dacht de postbode. De rekruut (pas aangworven soldaat) had namelijk onder zijn toenmalige adres nog de opmerking geschreven: Maar kort hier.

Zo is het aardse leven hier op deze aard kort: de mens is ook kort hier op deze aarde.

We hebben geen blijvende stad. We moeten ons daar net zo duidelijk bewust zijn als de rekruut. Dit feit moet ons nooit verdrietig of moedeloos maken. Op aarde zijn alle mensen vreemdelingen.

Is uw blik al gericht op de Schepper die ook uw Hemelse Vader wilt zijn.

Wijsheid


wijsheid

WIJSHEID

Als je wijs wil worden, heb dan ontzag voor de Heer God.
Dat is het begin van alle wijsheid.
De Heer moet voor eeuwig geprezen worden. Psalm 111:10

De enige manier om echt wijs te worden, is door ontzag te hebben voor God. Mensen willen deze stap te vaak overslaan en denken dan dat zij wijs kunnen worden door levenservaring of academische kennis. Maar als God niet wordt erkend als de bron van wijsheid, kan de basis voor het maken van wijze beslissingen niet gelegd worden en zijn wij gedoemd tot het maken van fouten en dwaze keuzes.

De Herder


Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.

IK BEN de goede herder. waarin God zegt dat Hij een goede herder is voor zijn volk. Jezus zegt hier dus eigenlijk dat Hij God is. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. Johannes 10:10,11

ik-ben-de-goede-herder-een-goede-herder-geeft-zijn-leven-voor-de

Een knecht hoedt de schapen voor geld, terwijl de herder het doet uit liefde. De herder is toegewijd aan zijn schapen Jezus doet niet gewoon zijn werk; Hij heeft zich toegewijd om van ons te houden en zelfs zijn leven voor ons te geven.

Het verhaal dat Jezus hier vertelt over de goede Herder, vertelt u dat er een alternatief is voor eindeloos gejaag. U kunt op Jezus vertrouwen. Hij was bereid zijn leven voor u te geven. Daardoor zult u altijd veilig bij Hem zijn. Hij wilt voor u zorgen. Hij is de echte grote Liefde. Al het goede leven komt van Hem. Alle pure liefde, schoonheid en humor in onze wereld komt van Hem. We mogen genieten en Hem ervoor danken. Leven met Jezus is geen slap aftreksel van het goede leven, het is juist het echte goed leven.

God van trouw en liefde ik bid dat de mensen weten dat u een God van trouw bent en liefde. U wilt ook voor iedere lezer die u nog niet kennen zorgen. En dat bij U alleen het echte leven is. Amen