De parel


La Regente is de duurste parel van de wereld en werd op een veiling in Genève in 2005 voor 3.628 miljoen Zwitserse frank verkocht. Deze parel behoorde eens tot de Franse kroonjuwelen en kwam later in bezit van een Russische vorstenfamilie. Op de vlucht voor het Rode Leger in 1919 kon de familie deze waardevolle parel redden: ze konden van haar opbrengst meerdere jaren leven.

1030c-je-bent-een-parel-in-gods-hand

Dit doet ons denken aan het dagvers. In de koopman, die deze ene heel kostbare parel koopt, herkennen we een beeld van de Heere Jezus. De hoge prijs die Hij voor ons heeft betaald, is alles wat Hij had. Hij heeft Zichzelf gegeven! De parel staat voor de waarde en schoonheid van de Kerk of Gemeente van God. Bij La Regente diende de opbrengst van de parel voor het levensonderhoud, maar bij God is het omgekeerd: God Zoon geeft Zijn leven om de parel te hebben.

Toen de Heere Jezus stierf om de Gemeente voor Zichzelf te verwerven, kon nog geen mens haar bestaan, laat staan haar kostbaarheid, die ze volgens God had. Daarom heeft Hij de Gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven. (Efeziër 5:25)

Eenmaal zal de hele schepping de waarde zien die de Gemeente naar Gods plan in haar relatie heeft met de Heere Jezus: Zij had de heerlijkheid van God. (Openbaring 21:11)

Hoe gelukkig maakt het ons dat wij, de gelovigen, deel mogen uitmaken van deze parel, die voor de Heere Jezus zo waardevol is.(Bron:HetGoedeZaad)

De levende God zoeken


Tijdens een vakantie met mijn gezin in Zwitserland gingen we winkelen. Daarbij kwamen we plotseling tot de ontdekking dat één van onze vier kinderen ontbrak. De jongen was geïnteresseerd bij een etalage blijven staan en had helemaal niet gemerkt dat wij verder waren gegaan.

Toen onze zoon de inhoud van de etalage grondig in zich had opgenomen, viel het hem ineens op dat hij alleen was.

op-zoek-naar-god

Hij bedacht hij moest en belde naar ons vakantie-onderkomen. Daar kreeg hij de raad om op de plek te blijven waar hij ons voor het laatst had gezien. Wij zouden zeker die weg terug nemen. Zo ging het ook: onze zoon keek nog maar net naar ons uit, toen hij ons al zag en wij hem vonden.

Zo vergaat het de mensen die de levende God zoeken.. Eerst komen ze tot het inzicht dat andere interesses hun aandacht hebben opgeëist, waardoor ze God uit het oog hebben verloren.

Daarbij hoeft het niet eens om zonden te gaan. Wij kunnen ons er al door familie, beroep, sport enzovoort van laten afhouden God de plaats in ons leven te geven die Hem toekomt.

Als we dan het gemis bemerken, als we ons omkeren naar God, Hem zoeken en met heel ons hart naar Hem vragen, komen we erachter dat God al lang op zoek is naar ons, door Zijn Zoon Jezus Christus. (Bron:HetGoedeZaad)

Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden.”(Lukas 19:10)

Wat betekent zonde: Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.

Jezus gaat onze deuren langs


Jesus-bate-a-sua-porta

JEZUS GAAT ONZE DEUREN LANGS

Jezus gaat onze deuren langs,

belt aan en hoopt op Zijn ontvangst.

Hij wil graag met ons een gesprek

aan liefde heeft Hij geen gebrek.

 

Maar vaak blijven veel deuren dicht,

Zijn liefdesboodschap van gewicht,

kan hij als Heiland vaak niet kwijt,

dat is wat Jezus vreselijk spijt.

 

Toch houdt Hij vol en heeft succes,

dat lukte op menig adres.

Waar Hij Zijn liefde heeft betoond,

zijn velen met zegen beloond.

 

Wat Hij spreekt is een wijze les,

die ook thuishoort op ons adres.

Hij toont ‘t belang van liefde aan

om daarmee aan het werk te gaan.

 

Hij geeft ons ‘t voorbeeld hoe dat moet,

liefde schenkend in overvloed.

Zij maakt verharde harten zacht,

wint door haar overwinningskracht.

 

Dus als Jezus bij uw deur stopt,

heeft aangebeld of aangeklopt.

Doe open laat Hem binnengaan,

dan biedt Hij u Zijn liefde aan.J.A v Tricht

Ons leven=een damp!


Hebt u wel eens de mist geobserveerd? Hoe vergankelijk is die. De zon laat het verdampen en na een tijdje zie je er niets meer van.

Dat is ons leven: een nevel die na een korte tijd verdwenen is.

Er lag een man op zijn sterfbed. Hij was tachtig jaar oud en tot op de laatste dag gezond geweest. Zuchtend lag hij daar. Plotseling riep hij: Ik heb tevergeefs geleefd. Wat moet ik God zeggen als ik Hem ontmoet?

Image and video hosting by TinyPic

Deze man merkte kort voor zijn dood dat hij zijn leven had verspild. Hoeveel mensen lijken wel niet op hem!

Gelukkig herinnert de Bijbel ons niet alleen aan de korte duur en vergankelijkheid van ons leven op aarde. Hij laat ook onze bestemming zien, zodat we aan het einde niet hoeven te zeggen: Ik heb tevergeefs geleefd.

Eerst moeten we ons realiseren dat ons leven begrensd is en we aan de eeuwigheid moeten denken. In dit leven wordt bepaald hoe we na de dood de eeuwigheid zullen doorbrengen: bij God in Zijn heerlijkheid of ver van Hem in het oord van de kwelling. We zullen alleen bij God zijn als we ons in dit leven met Hem verzoenen.

Hoe is dit mogelijk? Door het geloof in de Verzoener en Verlosser Jezus Christus. Die door Zijn offerdood aan het kruis de basis voor onze verzoening met God heeft gelegd. Wie Hem zijn leven toevertrouwt, komt met God in het reine en heeft zekere hoop voor de toekomst.(HetGoedeZaad)

Het brood des levens


Het-Brood-des-Levens

HET BROOD DES LEVENS

Jezus antwoordde: “IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen en daardoor een geestelijke leven op gang houden als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

De troost en kracht van God


Ik wens je De kracht van god

DE TROOST EN KRACHT VAN GOD

Want mijn leven verdwijnt als een rookwolk.

Ik voel me opgebrand als hout in de haard.

5 Mijn hart is dor en droog als gras.

Ik vergeet zelfs om te eten.(Psalm 102:4,5)

 

Als we met ziekte en wanhoop worden geconfronteerd, gaan onze dagen blindelings voorbij en geven wij niet meer om de basisbehoeften in ons leven. In deze periodes is alleen God onze troost en kracht. Zelfs als we te zwak zijn om te vechten, kunnen we op Hem leunen. Vaak komt Gods grootste kracht beschikbaar als wij onze zwakheden onderkennen.

 

Ken je God om ook iedere dag Zijn grote troost en kracht te mogen ervaren in je leven?

Vrede met God


Frans is dol op blaasmuziek. Met een paar vrienden heeft hij een kleine muziekband opgericht. Omdat hij heel begaafd is, wordt hij hun dirigent.

Dan maakt Frans iets mee wat hem ten diepste raakt: hij hoort de goede boodschap dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, vrede met God vindt.

Frans is aangetrokken door de Bijbelse boodschap. Hij erkent: wat ik hoor, is de waarheid; deze weg moet ik gaan. Zo bekeert hij zich.

godenvrede

Al snel moet hij vaststellen dat zijn muziek collega’s deze weg niet met hem willen gaan. En als ze voor de volgende repetitie bij elkaar zijn, komt het tot een beslissing. De kameraden begrijpen dat zijn veranderde instelling en de optredens met de band om verschillende redenen niet goed bij elkaar passen. Ze smeken hem vurig om zijn nieuwe ideeën te laten varen en verder te gaan met hun muziek, maar Frans wil bij zijn beslissing blijven.

Zo neemt hij afscheid en gaat hij op weg naar huis.

Hij is al een heel stuk op weg, als de band weer begint te spelen. Het is één van de mooiste stukken die ze tot dan toe hebben geoefend. Frans blijft staan. Nog maar een laatste keer naar de klanken luisteren waar hij zo van houdt.

Zo denkt hij, maar… tien minuten later gaat de deur van de oefenruimte open. Ik wil toch jullie dirigent blijven, zegt Frans als de muzikanten zich verwonderd omdraaien. Verheugd kloppen ze hem op de schouders.(HetGoedeZaad)

Maar voor de zaak van de Heere Jezus was zijn leven vanaf dit tijdstip verloren. Hoe zit het met jou? Met u?

De prijs voor de redding


Na een preek over de goede boodschap van Jezus Christus zei een mijnwerker: Ik zou alles, geven als ik zou kunnen geloven dat God Mijn zonden vergeeft. Maar ziet u, ik kan niet geloven. U zegt dat de verlossing voor niets te krijgen is. Maar dat is te goedkoop. Was u vandaag aan het werk? vroeg de prediker. Jazeker, ik was vandaag beneden, in de groeve. En hoe bent u gekomen? Hebt u daar iets voor betaald?

liefde-hartdruppel

Nee, natuurlijk niet. Ik ben met de lift naar boven gegaan.

Was dat niet goedkoop voor u? wilde de predikant weten.

Waarom zou ik dan moeten betalen? Dat is toch een zaak van de kolenmijn.

Daar hebt u gelijk in. Het geld voor de dure lift heeft u baas namelijk betaald.

De mijnwerker begreep deze vergelijking en nam Gods Zoon als Redder en Heere aan in zijn leven.

God redt ons gratis: Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17). Maar hoeveel heeft het God gekost om ons dit heil aan te kunnen bieden. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en Jezus Christus heeft Zichzelf voor u opgeofferd.

Wat een onmetelijke waarde heeft dit verzoeningsoffer voor God.

God biedt u de vergeving aan, en het kost u niets!

Hij doet het op basis van het bloed van Jezus, Zijn eigen Zoon.

Neem de vergeving door Zijn plaatsvervangende offer in geloof aan!(HetGoedeZaad)

Laat gaan


Na het oversteken van de Rode Zee kwam Mozes met zijn volk, na drie dagen lopen, zonder water te vinden bij Mara. Het water dat ze daar vonden was bitter. Mara betekent bitter. Het volk vroeg “Wat moeten wij nu drinken?”, waarop God het water zoet maakte:

hqdefault

Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

Direct daarna openbaart God Zich als onze Heelmeester:

dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Waarom? Wat hebben ziektes te maken met bitter water?

Als je wrok koestert jegens mensen, als je verbitterd bent of niet kunt vergeven, kan deze bitterheid soms tot ziekte leiden. Dus als je bitter bent over iets of iemand, is het tijd om het te laten gaan! Jouw gezondheid, vreugde en leven zijn belangrijker! Als je al ziek bent en je weet dat die bitterheid er iets mee te maken heeft, laat het gaan! Accepteer Jezus als je genezer. Hij draagt jouw verbittering en boosheid, Hij is jouw Geneesheer!(Bron:Gelooft.com)