Door corona


☻☻24 december☻☻HIJ/GOD IS HET LICHT DAT SCHIJNT IN HET DONKER. EN HET LICHT HEEFT HET GEWONNEN VAN HET DONKER. Johannes 1:5

Dorst naar God


DORST NAAR GOD

Ik spreid mijn handen naar U uit,

mijn ziel ligt voor U als een dorstig land.

(Psalm 42) vers 6☺

David heeft het zwaar.

Zijn vijanden staan hem naar het leven.

David verlangt wanhopig naar de rust en veiligheid die alleen God hem kan geven.

Hij voelt zich als droge aarde, als grond waarop veel te lang geen regen is gevallen.☺

David voelt zijn krachten afnemen.God, help mij, ik houd het niet vol!Straks wordt het nog mijn dood, Heer! Davids verlangen wordt nog heviger door zijn gedachten.Door zijn hoofd dwalen de herinneringen aan vroeger, aan Gods liefdevolle, machtige daden.Ze maken hem weemoedig, omdat alles nu zo anders lijkt te zijn.☺

Toch geven deze gedachten David ook hoop.God heeft zich laten kennen als een trouwe God.Hij verandert niet!☺

Herken je bij jezelf ook dat intense verlangen naar God?Je ervaart het steeds weer: zonder Hem kun je niet verder.Je dorst naar zijn liefde en troost.Ook jij mag je handen naar Hem uitstrekken.God zal je antwoorden en je dorst lessen.Waarom mag je dat zo zeker weten?☺

Midden in zijn nood weet David dat hij op God vertrouwen mag.God laat zijn kinderen niet in de steek.Hij laat het kwade niet winnen.☺

Op deze aarde zal onze dorst naar God nooit ophouden.Steeds weer zullen we het verlangen naar zijn troost en nabijheid ervaren.Gelukkig mogen we de Bron blijven opzoeken die ons steeds opnieuw versterken zal.Nooit zullen we vergeefs bij Hem komen.God zal ons laven met zijn liefde en genade.☺

Gebed: HEER, vele mensen hebben U nodig. Geef dat ze U blijf zoeken, elke keer als ze nieuwe kracht en moed nodig hebben. Amen. Meer teksten en uitleg te lezen: http://www.woordenschepping.nl

Een jongeman vertelt over zijn leven


EEN JONGEMAN VERTELT OVER ZIJN LEVEN

Zelfs als mijn vader en moeder me in de steek zouden laten,

zult U nog altijd bij me zijn.(Psalm 27:10)

Hij is zonder religie opgegroeid. Zijn ouders zijn gescheiden toen hij zeven jaar was. Hij was innerlijk volledig verscheurd en hij heeft zich voor anderen afgesloten. Hoewel hij deed alsof hij zelfbewust was, voelde hij een grote innerlijke leegte. Voortdurend was hij op zoek naar iets wat de leegte in zijn hart kon vullen. Hij was elf toen hij begon met roken en op zijn veertiende gebruikte hij alcohol en drugs. Hij leidde een smerig leven en hield zich bezig met occultisme en yoga.☺

Op zijn negentiende hoorde hij voor het eerst iets over de liefde van de Heere Jezus. Een oom vertelde hem hierover en gaf hem een Bijbel. Hij las het Matteüs-evangelie als eerste. Hij was erg verrast dat God daarin dergelijke duidelijke antwoorden gaf op de vragen die hem bezighielden. Hij voelde hoe God in zijn hart werkte. Meer en meer werd hij van zijn zonden bewust. Hij heeft toen over zijn ellendige toestand gehuild en God om vergeving gevraagd voor de lasteringen, de leugens en al het verkeerde wat in zijn hart en in zijn leven was. Op dat moment heeft hij de vergeving en de troost van God intens ervaren. Het was een onvergetelijke gebeurtenis: Jezus Christus is zijn Heiland geworden! Zijn verzoenende bloed heeft hem van al zijn zonder gereinigd. Deze ervaring heeft zijn leven veranderd. In Jezus Christus heeft hij een Vriend gevonden, voor goede en voor slechte dagen. Hij heeft hem vrijgemaakt van de sigaretten, van de drugs en van de alcohol. Hij is elke dag bij mij. Bron:HetGoedeZaad☺

Dank U God van genade dat u ook iedereen wilt vrij zetten die verslaafd zijn aan alcohol en roken. Amen
Meer teksten en uitleg te lezen: http://www.woordenschepping.nl

In het licht dat God laat stralen


IN HET LICHT DAT GOD LAAT STRALEN

In het licht dat God laat stralen

wil Hij van Zijn liefd’ verhalen.

Van belang is ’t in ons leven

om elkander liefd’ te geven.

Blijf daar steeds opnieuw aan denken

je naaste niet met woorden krenken.

Als dat soms gebeurt in ’t leven

hoort men elkaar te vergeven.

God vraagt laat je liefde groeien

om naar Zijn wens op te bloeien.

Als een prachtbloem met haar kleuren

om naasten mee op te beuren!J.A v Tricht

Ga in vrede


GA IN VREDE

Het Kerstfeest is voorbij. We gaan over tot de orde van de dag. Opruimen, boodschappen doen, wassen draaien. Op naar Oudjaarsdag. En ondertussen mag het lied van de engelen nazingen in onze harten.Het lied over vrede op aarde. De vrede, die in ons eigen hart begint als vrede met Gód. De vrede met God wordt alleen mogelijk door het kindje dat in Bethlehem werd geboren. Toen Jezus volwassen was geworden en zijn werk op aarde deed, zag Hij de mensen naar vrede zoeken. Steeds liet Jezus zien dat Híj hen die vrede wilde geven.Als Hij iemand genas en vergeving schonk, zei Hij vaak: ‘Ga in vrede!’ Deze mensen mochten op een nieuwe manier verdergaan met hun leven: in harmonie met God. Jezus nam weg wat er tussen God en hen in stond.☺

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.’ (Johannes 14:27)Vrede, die niets of niemand je geven kan, alleen de Here Jezus.☺

De Kerstdagen gaan voorbij.Maar de vrede die Jezus geeft, blíjft.

Ook tegen ons zegt Hij: ‘Ga in vrede!’We mogen leven in harmonie met God, omdat Jezus alles in orde maakte tussen God en ons.Zo mogen we de laatste week van het jaar ingaan.Ook als ons dagelijks leven weer hetzelfde is als vóór de kerstdagen: de vrede met God maakt alles anders.Zoals een ‘zus’ gisteren treffend in een Facebook-reactie opmerkte: ‘Het is de vrede die alle verstand te boven gaat.’ (Filippenzen 4:7)☺

GEBED:Gebed: Heer, dank U dat het door de Here Jezus in orde mag zijn tussen U en mij. Dat maakt alles anders. Het Kerstfeest is voorbij, ons gewone leven gaat weer verder. Maar de vrede met U maakt de dagen rijk, hoe onze omstandigheden ook zijn. Amen. Bron:zussenliefde.nlMeer lezen over Bijbelse teksten en uitleg bezoek:http://www.woordenschepping.nl

Gods plannen op de eerste plaats


GODS PLANNEN OP DE EERSTE PLAATS

Maria zei: De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. (Lukas 1:38)☺

God de engel Gabriël naar Nazaret. Dat is een stad in Galilea. 27 Hij ging naar een jonge, ongetrouwde vrouw die nog maagd was. Ze was verloofd met Jozef en nog nooit met hem naar bed geweest. Jozef was uit de familie van koning David  . De vrouw heette Maria. 28 De engel ging haar huis binnen en groette haar. Toen zei hij: “God heeft jou uitgekozen. God is met je.” 29 Ze schrok toen ze hem zag. ☺Ook was ze geschrokken van zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de engel bedoelde. 30 De engel zei tegen haar: “Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Want God wil goed voor jou zijn. 31 Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= ‘God redt’) noemen. 32 Hij zal een belangrijk mens zijn en Hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste God’ worden genoemd. De Heer God zal Hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David  . 33 Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij.x

34 Maria zei tegen de engel: “Hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd.” 35 De engel zei: “De Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom ‘Zoon van God’ worden genoemd. 36 Je nicht Elizabet is ook in verwachting van een zoon. Ze is al oud en iedereen dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden in verwachting. 37 Want voor God is niets onmogelijk.” 38 Maria antwoordde: “Ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me doen wat u heeft gezegd.” Toen ging de engel bij haar weg.x

Hoe kan ze aan Jozef en anderen bewijzen dat ze niet is vreemdgegaan? Zullen die haar wonderlijke verhaal zomaar geloven, zonder bewijs? Of zal Jozef haar verstoten en zal ze die openlijke schande moeten verdragen? x

Volgens de wet mochten vrouwen die een buitenechtelijk kind kregen zelfs worden gedood. Op het moment dat de engel aan Maria vertelt dat ze de moeder van de Heiland zal worden, weet ze dus nog niet hoe de mensen om haar heen zullen reageren. Ze wil de Heere God dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Een moedige uitspraak!x

Maria zet de Heer en de taak die Hij voor haar heeft op de eerste plaats in haar leven. Ook als haar dat haar relatie met haar verloofde of zelfs haar leven kan kosten. En u? Welke plaats heeft de Heer God in uw leven? En wat hebt u voor Hem(God) over? Bron:leidraad☺

LIED: Jezus, alles geef ik U, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand, vertrouw ze aan U toe. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. (Opwekking 582)Veel meer lezen: http://www.woordenschepping.nl

Licht in de duisternis


LICHT IN DE DUISTERNIS

Omdat God zoveel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede. (Lukas 1:78,79)☺

Vanavond is het kerstavond. In sommige kerkdiensten wordt vanavond, heel symbolisch, een kaars aangestoken in donkere kerk. Het licht van die ene kaars verdrijft het duister, zoals de komst van de Heer Jezus het duister van deze wereld verdrijft. Zonder Jezus zitten we gevangen in de duisternis, zijn we overgeleverd aan de macht van de zonde, aan de grillen van het kwaad.☺

Maar als we met Jezus leven, mogen we weten dat Hij het is die het kwaad overwint, die met zijn licht in het duister schijnt en de banden van de dood verbreekt. De weg achter Hem aan is de weg van de vrede waar Zacharias over spreekt. Wat een troostende boodschap, juist deze donkere dagen voor Kerst.☺

Want juist nu kun je die duisternis soms letterlijk voelen. Je voelt je eenzaam, je gaat gebukt onder zorgen, moeiten, de last van je zonden, ziekte of misschien wel de angst voor de naderende dood. Je weet niet meer waar je het zoeken moet. Richt dan je blik op het licht uit de hemel waar Zacharias over spreekt. Onze Heer Jezus is naar de aarde gekomen om al onze zorgen en lasten op zich te nemen en voor ons te dragen. Geen last is voor Hem te zwaar. Hij wil je met zijn licht, liefde, zorg, vergeving en genade omringen. Geef alles wat zo zwaar op je drukt dus aan Hem. (God) En zet je voeten op zijn weg van vrede.

Zacharias was een priester. Hij werkte in de tempel. Zijn vrouw heet Elisabeth. Ze waren beiden op zeer hoge leeftijd.

LIED

God zij geloofd uit alle macht, Hij komt zijn volk bevrijden en heeft aan Israël gebracht verlossing in zijn lijden. Hij heeft zijn teken opgericht: verheffing van het aangezicht voor heel het huis van David, zoals voor lang geschreven stond, heeft Hij gedacht aan zijn verbond, zo doet Hij ons herleven. Lucas 67-79
Meer lezen bezoek: http://www.woordenschepping.nl

Nodigend licht


NODIGEND LICHT

kaarslicht

schijnend

op de muur

de lont weerkaatsend als

een nodigend gebaar

wenkende hand

kom …

naar het feest

laat je onderdompelen

in het licht☺

IK ben

het Licht der wereld

dat de weg wijst

helder en duidelijk

in alle situaties

van elk mensenleven

hoe donker dat ook is

alleen jij je voelt

kom …

in mijn nabijheid☺

laat je omarmen

door mijn Licht

dat leven en dood overstijgt

beginnend met kerstfeest

bij het kind

in de kribbe

met de naam Jezus

blinkende morgenster

in de duisternis

van een gebroken wereld☺

laat je omarmen

door mijn helende liefde

vergevende genade

beleef mijn goedheid

vrede en rust

die het verstand

te boven gaan

duisternis doorbreekt

… kom

je bent welkom/N.Siebel
Meer lezen:http://www.woordenschepping.nl

De geboorte van Jezus Christus


DE GEBOORTE VAN JEZUS CHRISTUS IN HISTORISCH PERSPECTIEF

De geboorte van Jezus Christus wordt traditioneel op 25 december met Kerst gevierd. De christelijke Messias zou op 25 december in het jaar 1 geboren zijn. Bewijs dat hij op deze datum is geboren is echter nooit gevonden. 

Christenen vieren op 25 december traditioneel de geboorte van Jezus. De Bijbel bevat twee delen waarin de geboorte van Jezus beschreven wordt, namelijk het Evangelie van Matteüs en het Evangelie van Lucas.

CHRISTELIJK PERSPECTIEF

In beide evangeliën werd Jezus geboren uit de maagd Maria en was hij bij haar verwekt door de Heilige Geest van God. Haar verloofde, Jozef, stond haar bij tijdens de geboorte, die plaatsvond in Bethlehem. Volgens de overlevering vond de geboorte plaats in een stal, omringd door dieren. Zowel de stal als de dieren worden in beide evangeliën echter niet genoemd. Wel wordt er in Lucas 2:7 melding gemaakt van een voederbak waarin Jezus wordt gelegd. Herders uit de omgeving werden door engelen naar de plaats van de geboorte geleid om het kind te aanschouwen. Een aantal dagen na de geboorte van Jezus, traditioneel op 6 januari, kwamen een aantal magiërs het kind bezoeken. Deze magiërs volgden een ster aan de hemel, die de geboorte van een Joodse koning aankondigde.

GEBOORTE DATUM

Bij de opkomst van het christendom is het altijd onzeker geweest op welke datum Jezus precies geboren is. In beide evangeliën wordt namelijk geen datum en zelfs geen jaargetijde genoemd voor de geboorte. Voordat er in Europa kerst werd gevierd, werden er feesten gehouden om te vieren dat de langste nacht van het jaar voorbij was. Germaanse volkeren in het noorden van Europa vierden op 21 december zogenaamde joelfeesten. In de Scandinavische talen heet kerstmis tot op de dag van vandaag jul. Bij dit feest werden bomen in huis geplaatst en werden er vreugdevuren van hout gestookt. Heidenen in Rome vierden rond 21 december een feest ter ere van Saturnus, de zogenaamde Saturnaliën. En ook de Romeinen kenden een feest om te vieren dat de langste nacht voorbij was. Dit feest heette de Dies Natalis Solis Invicti en vond plaats op 25 december. Daarnaast vierden de aanhangers van de Perzische god Mithra de geboorte van deze god op 25 december.Bron:ISgeschiedenis.nlSite bezoeken: http://www.woordenschepping.nl

Een hemels kerstpakket


EEN HEMELS KERSTPAKKET

Kerst is een feest van geschenken. Iedereen vindt het leuk om een cadeau te ontvangen, maar iemand anders verrassen maakt jezelf ook blij. Veel mensen krijgen een kerstpakket. Jij ook?

Meestal geeft een werkgever kerspakketten, of een organisatie waarvoor mensen zich vrijwillig hebben ingezet. Grote of kleine pakketten, de inhoud is vaak luxe. Er zitten bijzondere etenswaren in die je verder niet zo gauw tegen zult komen. Als iemand een kerstpakket hemels noemt, is dat een compliment. De gever is er dan in geslaagd om een smakelijk en origineel geschenk samen te stellen.

HET ALLEREERSTE KERSTFEEST

Weet je waar je ook aan kunt denken bij een hemels kerstpakket? Aan het allereerste Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus. Jezus kwam vanuit de hemel op aarde: een uniek mens, de Zoon van God. Zijn leven is het mooiste en meest waardevolle wat de mensheid ooit is overkomen. Hij kwam voor de mensen toen, voor de mensen nu, voor iedereen. Ook voor jou. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, hoe je leven er afgelopen jaar ook uit heeft gezien. Maar wat heeft Jezus dan gebracht? Dat kunnen we lezen in de Bijbel, het boek van God. Daar wordt duidelijk wat er allemaal in het hemels kerstpakket zit. Bijvoorbeeld: God leren kennen, Vrijspraak van wat we verkeerd hebben gedaan, Eeuwig leven.