WEES NIET BANG


WEES NIET BANG☺20 juli☺De Heer is mijn licht en mijn redding. Daarom ben ik voor niemand bang. De Heer is mijn kracht. Daarom hoef ik voor niemand bang te zijn.(Psalm 27:1)☻☻Lieve mensen we leven nu in onzekere tijd. Getuigenissen zijn een voorbeeld voor u. Ze Mensen die nu gebukt gaan in moeilijkheden, problemen, verdriet, ziekten en nog veel meer. Alle teksten, woorden en gedichten is om  troost, liefde en kracht hierin te bemoedigen. In de rust en vrede. Er zit kracht in het Woord van God.  Alleen God geeft de kracht hiervoor om doorheen te komen. De mens heeft die bovennatuurlijke kracht niet. Wel knap als je zelf probeert om situaties te overwinnen.

Woorden


WOORDEN

Lisa zat maar te denken en te denken: dat hebben we toch twee weken geleden al gehad? Maar op de vraag van de geschiedenisleraar had ze geen antwoord. Waren het er zestien? Of toch veertien? verlegen stak ze haar hand op, omdat ze wist dat haar bijdrage tot nog toe zeer te wensen overliet. Te vaak had ze niet de moed een antwoord te geven en was ze bang iets verkeerd te zeggen. Maar dit keer moest het anders gaan☺

Nou, hoeveel leden heeft kabinet? De leraar stelde de vraag nog een keer. Ja, Lisa, wat denk jij? Ik geloof dat het er veertien zijn, kwam het aarzelende antwoord. Dat is helaas niet goed! Wie kan er helpen?☺

Er ontstond gemompel in de klas. Toen hoorde ze opeens de drie plaatsen verder op een zin die haar als een pijl treft. Wat is zij dom, zeg! De rest van de les ging compleet aan Lisa voorbij. Diep gekwetst probeerde ze de pijn te verwerken. Telkens weer schoot de zin haar door haar hoofd: Wat is zij dom, zeg!☺

Vijf woorden maar hoeveel schade richten ze aan. Ook in ons leven kunnen woorden die wij spreken en horen, veel veranderen. Hoe vaak wensen we niet deze of een andere zin niet gezegd te hebben. Konden we hem maar weer zou inslikken. Omdat onze woorden zo snel schade aanrichten en soms zelfs zonder dat wij het merken is het belangrijk dat wij de juiste woorden op de juiste manier gebruiken.☺

Onze woorden zijn als een mes. In de hand van een vakkundige chirurg kan het goed werk doen. In de hand van een onvoorzichtig mens kan het echter erge schade aanrichten. Daarbij maakt het niet uit of het om gesproken of geschreven woorden gaat.☺

Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing. Spreuken 12:18- De woorden van sommige mensen lijken op messteken.Maar de woorden van wijze mensen zijn genezend.

God van genade, helpt U ons om elke dag op onze uitspraken te letten. Om niet een andere te kwetsen. Amen

GOD BESTAAT. ZEKER WETEN! KEER JE OM NAAR HEM, EN GENIET VAN HET LEVEN!

Vergeven is niet vergeten


VERGEVEN IS NIET VERGETEN

Mensen proberen wat hen is aangedaan te vergeten, maar komen erachter dat ze dat niet kunnen. Wie vergeving schenken ziet als ‘vergeven en vergeten’, probeert wellicht de pijn van het verleden te ontlopen. Vergeven is niet vergeten. Vergeven is verwerken. Vergeving schenken wist het pijnlijke verleden niet uit. Je besluit om wat jou is aangedaan in Gods handen te leggen en niet meer naar boven te halen. Zelfs God vergeet de zonde niet wanneer Hij die vergeeft. Onze God is niet vergeetachtig. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij de Alwetende. Hij vergeet niet dat Mozes een moordenaar was, Rachab een prostituee, David een echtbreker of dat Paulus christenen vervolgde. God zegt wel tegen hen en ons: ‘Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken’ (Jeremia 31:34, NBG). Niet meer gedenken wil niet zeggen dat God ze vergeet. Het Hebreeuwse woord voor gedenken is zakar. Het betekent dat God er bewust voor kiest om er niet meer aan terug te denken. Het is niet meer in zijn gedachten. Hij brengt het nooit meer ter sprake. Hij zal het niet tegen ons gebruiken. Als je besluit te vergeven belooft God je hart zo te genezen dat ook jij er bewust voor kiest er niet meer aan te denken.Bron:vrijzijn.nl☺

God van genade ik bid voor een ieder die moeite heeft om de ander te geven. Ik bid voor troost en de kracht om een andere te kunnen vergeven, voor hun verdere herstel. Amen

Terug naar vroeger


TERUG NAAR VROEGER

Misschien heb jij het ook weleens, van die momenten in je leven waarop je terugverlangt naar je kindertijd. Voor even onbezorgd door het leven gaan. Blij en levenslustig, volop genietend van de dag.☺

Misschien heb jij het ook weleens, van die momenten in je leven waarop je terugverlangt naar je kindertijd. Voor even onbezorgd door het leven gaan. Blij en levenslustig, volop genietend van de dag.☺

Je leven kende nagenoeg geen zorgen. En als ze er al waren, dan ging het vaak om kleine simpele dingen, die door papa of mama werden opgelost. Je koesterde jezelf in hun armen wanneer je verdrietig was. Je gaf je volledig aan hen over en een paar minuten later ging je weer vrolijk verder. Vergetend wat achter je lag, reikhalzend uitkijkend naar de dingen die de dag nog voor je in petto had. Wat was het leven fijn. En wat verlang ik soms hevig terug naar deze tijd. ☺

Maar het verleden is voorbij. Ik sta hier en nu op dit punt in mijn leven. Terug kan ik niet, enkel in mijn herinneringen. Ik moet door of ik nu wil of niet en dat vind ik best moeilijk. Soms ontbreekt mij de wil om door te gaan. Word ik door zorgen, twijfel en wanhoop overvallen. Op die momenten stel ik mijzelf de vraag: “Waar doe ik het allemaal nog voor?☺

Toch weet ik dat er achter dit alles een reden zit waarom ik vandaag de dag nog leef. Ja, dat jij en ik beide nog leven. Misschien niet onbezorgd en blij, maar ons leven heeft zeker zin. God is nog niet klaar met ons. Hij heeft mooie dingen voor ons in het vooruitzicht. Lees het maar na in Jesaja 43 vers 18 en 19.  Maar denk nu niet meer aan wat Ik vroeger heb gedaan. 19 Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in de woestijn.☺

Daarom wil ik proberen om elke dag die God mij nog schenken zal, dankbaar en blij tegemoet te gaan. In het vaste vertrouwen dat Hij, wanneer ik mijn blik vooruit richt, iets heel moois voor mij heeft klaarliggen.Bron:puurvandaag☺

Dank Here Jezus dat U leven geeft. U wilt ook in weg maken in de woestijn voor de mensen die U nog niet kennen. Amen

Terug naar vroeger


TERUG NAAR VROEGER

Misschien heb jij het ook weleens, van die momenten in je leven waarop je terugverlangt naar je kindertijd. Voor even onbezorgd door het leven gaan. Blij en levenslustig, volop genietend van de dag.☺

Misschien heb jij het ook weleens, van die momenten in je leven waarop je terugverlangt naar je kindertijd. Voor even onbezorgd door het leven gaan. Blij en levenslustig, volop genietend van de dag.Misschien heb jij het ook weleens, van die momenten in je leven waarop je terugverlangt naar je kindertijd. Voor even onbezorgd door het leven gaan. Blij en levenslustig, volop genietend van de dag.☺ 

Je leven kende nagenoeg geen zorgen. En als ze er al waren, dan ging het vaak om kleine simpele dingen, die door papa of mama werden opgelost. Je koesterde jezelf in hun armen wanneer je verdrietig was. Je gaf je volledig aan hen over en een paar minuten later ging je weer vrolijk verder. Vergetend wat achter je lag, reikhalzend uitkijkend naar de dingen die de dag nog voor je in petto had. Wat was het leven fijn. En wat verlang ik soms hevig terug naar deze tijd. ☺

Maar het verleden is voorbij. Ik sta hier en nu op dit punt in mijn leven. Terug kan ik niet, enkel in mijn herinneringen. Ik moet door of ik nu wil of niet en dat vind ik best moeilijk. Soms ontbreekt mij de wil om door te gaan. Word ik door zorgen, twijfel en wanhoop overvallen. Op die momenten stel ik mijzelf de vraag: “Waar doe ik het allemaal nog voor?”

Toch weet ik dat er achter dit alles een reden zit waarom ik vandaag de dag nog leef. Ja, dat jij en ik beide nog leven. Misschien niet onbezorgd en blij, maar ons leven heeft zeker zin. God is nog niet klaar met ons. Hij heeft mooie dingen voor ons in het vooruitzicht. Lees het maar na in Jesaja 43 vers 18 en 19. ☺

Daarom wil ik proberen om elke dag die God mij nog schenken zal, dankbaar en blij tegemoet te gaan. In het vaste vertrouwen dat Hij, wanneer ik mijn blik vooruit richt, iets heel moois voor mij heeft klaarliggen.Bron:puurvandaag☺

Wilt je ook van de mooie dingen in het vooruitzicht genieten die God voor je heeft, neem Hem in je leven aan. Amen☺

Redding door geloof


REDDING DOOR GELOOF

Hij zei tegen haar: Uw geloof heeft u gered; ga in vrede. (Lucas 8:48) En Hij zei tegen haar: “Dochter, wees niet bang, je geloof heeft je gered. Ga in vrede.☺

Twee geschiedenissen die beide laten zien dat er redding is door het geloof. De bloedvloeiende vrouw leefde in een voortdurende staat van rituele onreinheid. Dat moet een vreselijk leven geweest zijn.☺

Moet je voorstellen dat je al die jaren voortdurend andere mensen duidelijk moet maken dat ze je niet mogen aanraken. Het doet me denken aan de corona crisis. Twaalf jaar lang anderhalve meter afstand houden, zelfs tot je eigen huisgenoten. Zo moeten we ons dat voorstellen. En niemand, geen enkele dokter, heeft haar kunnen helpen. Wat me opvalt, is dat ze niet naar Jezus gaat met een houding van baat het niet dan schaadt het niet. Of in de hoop dat Jezus misschien wel iets kan doen.☺

Nee, ze is er vast van overtuigd dat Jezus haar daadwerkelijk beter kan en wil maken. Sterker nog, dat ze alleen maar de kwast van zijn kleed hoeft aan te raken. Dat gebeurt, en daarmee komt er een einde aan haar onreinheid.☺

Als Jezus zegt dat haar geloof haar gered heeft, dan gaat dat verder dan haar ziekte. Door het geloof is ze toegetreden tot Gods koninkrijk. Door het geloof is ze geestelijk rein geworden. Doordat Jezus uiteindelijk de dood zal overwinnen.

Redding is er door het geloof. Meer is niet nodig. Er kunnen tal van dingen zijn die je bezig bezig houden. Wat staat er wellicht in de weg? Bron:leidraad☺

Dank U God van genade dat alleen redding mogelijk is door te geloven in de Here Jezus Christus en Zijn offer aan het kruis. Amen

Vergeving van zonden


VERGEVING VAN ZONDEN

…haar zonden zijn vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. (Lucas 7:47)Daarom zeg Ik je dat zij vergeving heeft gekregen voor alles waarin ze ongehoorzaam aan God is geweest, al was het nog zo veel. Want ze heeft Mij laten zien hoeveel ze van Mij houdt. Maar iemand aan wie weinig wordt vergeven, laat ook niet veel liefde zien.☺

Jezus geeft Simon een duidelijke les: wie veel is vergeven, betoont ook veel liefde. Simon had aan Jezus liefde bewezen. Geen water om de voeten te wassen, geen welkomstkus en geen olie op zijn hoofd. Je kunt je afvragen waarom Simon Jezus überhaupt heeft uitgenodigd. Hij heeft niet door wie Jezus werkelijk is en lijkt nogal zelfingenomen. Simon beseft niet dat hij een redder nodig heeft.☺

Hoe anders is het met de prostituee die naar Jezus gaat. Ze laat haar tranen de vrije loop en wast er de voeten van Jezus mee. Haar haren zijn de handdoek en met dure olie smeert ze zijn voeten in. Simon wordt er ongemakkelijk van. Laat het verhaal een spiegel voor je zijn.☺

Je hebt geluk als je fatsoenlijk bent opgevoed, en een onbeschadigd leven hebt. De vrouw had minder geluk. Ze zal niet zomaar gekozen hebben voor een leven als hoer. Bij Jezus is iedereen welkom. God maakt geen onderscheid.(Romeinen 2:11)Zijn de Joden dan zó ongehoorzaam geweest, dat het nooit meer goed kan komen? Helemaal niet. Maar doordat ze niet wilden gehoorzamen, is het goede nieuws bij de andere volken gekomen. Dat is gebeurd om Israël jaloers te maken.

En God verandert mensen. Ieder mens kan alles achterlaten en een nieuw leven beginnen.☺

Ga eens bij jezelf na of je denkt dat je beter bent dan een drugshandelaar of een hoer. Waarom moest Jezus voor jou aan het kruis sterven? Heb je veel liefde voor Jezus. Niet een vraag om je te veroordelen, maar om je tot vernieuwing uit te dagen.

Dank U Here Jezus dat U voor alle mensen aan het kruis bent gestorven. En dat ieder mens Uw redding nodig hebben. Amen

Verlossen van zonde


VERLOSSEN VAN ZONDEN

Er kwam een man naar Hem toe die een besmettelijke huidziekte  had. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte Hem: “Als U wil, kunt U mij beter maken.(Markus 1:40)☺

Toen de Heere Jezus op aarde leefde, kwam Hij veel melaatse mensen tegen. Ze waren, menselijk gesproken, ongeneeslijk ziek en ten dode opgeschreven. Maar de Heiland/Jezus kon hen gezond maken en Hij genas degenen die naar Hem toe kwamen en om hulp vroegen.☺

In de Bijbel is melaatsheid een beeld van de zonde en haar vernietigende uitwerking.In die tijd werd een melaatse uitgesloten van het contact met anderen vanwege het grote besmettingsgevaar. De zonde is nog veel erger. Die scheidt mensen van God: Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven.(Romeinen 3:23)☺

Zoals de melaatsen toen maar één perspectief hadden, geldt dat ook voor zondige mensen: Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer Jezus Christus.(Romeinen 6:23) Hier wordt niet alleen de lichamelijk dood bedoeld, waarvan geen mens kan ontkomen, maar ook de tweede dood-de eeuwige scheiding van God in de hel.☺

Alleen de Heere Jezus kon toen de melaatsheid genezen en alleen God kan tegenwoordig zondige mensen genezen, want wie kan zonden vergeven dan God alleen? (Markus 2:7) Hoe kan je van zijn schuld bevrijd worden en een nieuw leven krijgen? Dit kan door God oprecht je zonden te belijden en te geloven in het verlossingswerk van Jezus Christus, Die voor de zonden van anderen- voor je zonden aan het kruis is gestorven. Wie wil niet van deze melaatsheid genezen worden? Bron:HetGoedeZaad

Dank U God van liefde en genade. U alleen kunt mensen van hun zonden verlossen en genezen. Amen

HET KLOKJE TIKT


HET KLOKJE TIKT☻☻20 juni☻☻Ik, Ik ben het die jullie troost! Waarom zijn jullie zo bang voor een sterfelijk mens? Een mens die uiteindelijk net zo snel verdwijnt als het gras? (Jesaja 51:12)

Je moest eens weten


JE MOEST EENS WETEN

overdenking van Johannes 4:5-26 gaat het over kwetsbaarheid en openheid. Vind jij het moeilijk om jezelf te laten zien?

Er zit een Man bij de bron die zij – op het heetst van de dag – bezoekt. En Hij vraagt haar om drinken. Deze Man komt duidelijk niet uit Sichar, waar iedereen haar en haar schandelijke geheimen kent. Schaamt ze zich? Is ze blij of verbaasd iemand te spreken die níet weet van haar zonden? Wat denkt ze bij zichzelf? ‘Je moest eens weten…’?☺

Hij moest eens weten?! Hij weet het inderdaad. Want er ontspint zich een gesprek en wat blijkt: Hij weet wel alles van de last die ze met zich mee sjouwt, van de schaamte, de oneer, de wanhoop, de verharding misschien. Heel rustig laat Hij haar zien waar het mis is gegaan in haar leven – Hij houdt de spiegel voor en helpt haar erin te kijken.☺

LAAT JE MASKER VALLEN

Heel herkenbaar voor ons, denk ik. We laten ons echte ik niet makkelijk zien aan anderen, helemaal niet als het gaat om dingen waar we ons voor schamen of waar we ons schuldig over voelen. Het doet pijn om de naakte waarheid over jezelf in te zien en te moeten erkennen waarin je hebt gefaald, of waarin je kwetsbaar bent. Maar als Jezus Degene is die ons de spiegel voorhoudt, die ons laat zien wie we zijn, hoe we zijn en bij Wie we terechtkomen – dan mag je je masker laten vallen. Dan hoef je niet meer de schijn op te houden dat alles goed gaat, en dat je jezelf wel weet te redden.☺

Sterker nog, iets eerder in hetzelfde gesprek bij de Bron zegt Jezus tegen haar: ‘Je moest eens weten…’ Als je eens wist wat God je wil geven, als je eens wist Wie er met je praat – Hij zou je levend water geven. Zie je het verlangen van Zijn hart om je te verlossen van de droogte, de dorheid, de schone schijn?☺

Over welke dingen in je leven (of in je hart) vind jij het moeilijk open en eerlijk te zijn?☺

º Durf je het aan om die dingen samen met Hem onder ogen te zien? Waarom wel/niet?☺

º ‘Als je eens wist’, zegt Jezus… Hij verlangt er naar jou iets te geven wat je misschien moeilijk vindt om te ontvangen. Wat denk je dat Hij je wil geven? Hoe kun je dit ontvangen?Bron:puurvandaag.nl

God van liefde helpt U de mensen die het moeilijk vinden open en eerlijk naar U toe te komen. Amen